Bobbie

Bobbie heeft een TOS, zowel op het gebied van de taal als van de spraak. Ze is slecht te verstaan. Aanvankelijk was vertaling van gesproken tekst naar derden nodig, maar dat wordt al steeds minder. Bobbie is zich weinig bewust van de spraak- en taalproblemen. Er is wel sprake van ontwijkend gedrag als de communicatie te moeilijk wordt. Bobbie vindt het moeilijk om te focussen en ze beschikt niet over goed ontwikkelde innerlijke taal om zichzelf aan te sturen. Het is daarom nodig dat er directe, heldere instructies worden gegeven (bijvoorbeeld: ‘Pak je pen en schrijf dit op’). Voor de ouders van Bobbie speelt de vraag: waar zit hun kind op de juiste plek, in het reguliere onderwijs met begeleiding of in het speciaal onderwijs voor kinderen met een TOS?

 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback