Dennis

Dennis is slechthorend; hij heeft een fors perceptief gehoorverlies van ruim 80 dB aan beide oren. Hij heeft geen 100% spraakverstaan (rechts 81% bij 110 dB, links 66% bij 120 dB). Dennis heeft aan beide oren hoortoestellen en maakt in de klas gebruik van de Soundfield. Dennis heeft door zijn slechthorendheid een ernstige spraak-/taalontwikkelingsachterstand. De passieve én actieve woordenschat lopen ernstig achter. Ook het taalbegrip en de zinsontwikkeling zijn niet conform de leeftijd. De spraakproblemen belemmeren de verstaanbaarheid.
Door zijn slechthorendheid mist Dennis regelmatig belangrijke informatie en komen er in de communicatie misverstanden voor. Er is onvoldoende interactie tijdens groepsgesprekken of in gesprekjes één op één. Dennis haakt tijdens gesprekken met een groep af. Hij stopt dan met luisteren naar de ander. Zijn communicatieve redzaamheid is zeer gering door de slechthorendheid.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback