Klachtenregeling voor cliënten Auris Zorg

Een klacht bespreek je eerst met diegene die bij het probleem betrokken is of het probleem veroorzaakt. Kan het probleem niet met de persoon in kwestie besproken worden? Neem dan contact op met de leidinggevende van die persoon. Bijvoorbeeld de teamleider of directeur. Is of wordt het probleem niet opgelost neem dan contact op met de klachtenfunctionaris Pien den Hollander. Deze functionaris kan: 
•    je adviseren over de aanpak van jouw probleem
•    je helpen om je klacht goed te verwoorden
•    bemiddelen tussen jou en degene met wie je een probleem hebt
•    je ondersteunen bij het indienen van een klacht.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris. 

De officiële klachtenregeling vind je op pagina met links en downloads. 

Contactgegevens 
Stuur een mail aan: klachten@auris.nl 
Bel via 010-8889600 (kies 2 bij de opties) en vraag naar de klachtenfunctionaris.

Geschil
Als je niet tevreden bent met de behandeling van je klacht door Auris dan is er sprake van een geschil. Dit geschil kun je voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg waarbij Auris is aangesloten. Een geschil moet binnen een jaar na de datum waarop de klacht bij Auris is ingediend, bij de geschillencommissie worden ingediend. Meer informatie over de geschillencommissie vind je op
www.degeschillencommissiezorg.nl 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback