Klachtenregeling Auris onderwijs en ambulante dienst 

Een klacht bespreek je eerst met diegene die bij het probleem betrokken is of het probleem veroorzaakt. Kan het probleem niet met de persoon in kwestie besproken worden? Neem dan contact op met de leidinggevende van die persoon. Bijvoorbeeld de teamleider of directeur. Is of wordt het probleem niet opgelost neem dan contact op met de interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon kan er ook voor zorgen dat er een mediator wordt aangesteld. Een mediator is een onafhankelijk persoon die je kan helpen door tussen jou en Auris /de Auris medewerker te bemiddelen. Aan het inschakelen van de mediator zijn voor de leerling, ouder of andere betrokkene geen kosten verbonden.

Als je niet tevreden bent met de behandeling van je klacht door Auris kun je een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie (LKC). Een klacht moet binnen een jaar na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft bij de klachtencommissie worden ingediend. 

De officiele klachtenregeling vind je op pagina met links en downloads. 

Je kunt ook advies vragen bij een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties. Het gaat dan om kinderen die extra zorg nodig hebben in het onderwijs. Klik hier voor meer informatie www.onderwijsconsulenten.nl

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback